Πολικότητα Led
Υπάρχουν δύο τρόποι για να βρούμε τους ακροδέκτες στα κοινά LED.

α) Ο ακροδέκτης με το μικρότερο μήκος είναι η κάθοδος(-).

β) Αν κοιτάξουμε προσεκτικά το πλαστικό περίβλημα παρατηρούμε ότι σε κάποιο σημείο υπάρχει ένα σημείο που φαίνεται σαν κομμένο. Στην πλευρά αυτή βρίσκεται η κάθοδος .