Πειράματα έδειξαν πως τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται  από άλλα μικρότερα σωματίδια που ονομάζονται quarks (κουάρκς).

                          
Ένα πρωτόνιο αποτελείται από 1 down quark και 2 up quarks.


Ένα νετρόνιο αποτελείται από 2 down quarks και 1 up quark.

  Υπάρχουν 6 ειδών quarks (κουάρκς ).
Τα quark είναι σωματίδια που μπορούμε να τα "δούμε" μόνο κατά τη διάρκεια  πυρηνικών αντιδράσεων.
Proton
Neutron
Up
Down
Charm
Strange 
Top
Bottom