Η μάζα του ατόμου καθορίζεται κυρίως από τη μάζα του πυρήνα (τα ηλεκτρόνια έχουν πολύ μικρή μάζα). Η μάζα του πυρήνα, πάλι, καθορίζεται από το πόσα πρωτόνια και νετρόνια υπάρχουν στο συγκεκριμένο πυρήνα. Καθώς η μάζα του πρωτονίου είναι περίπου η ίδια με τη μάζα του νετρονίου, ένας βολικός τρόπος για να καθορίσουμε τη μάζα του πυρήνα είναι ένας ακέραιος αριθμός που ονομάζεται μαζικός αριθμός και φανερώνει πόσα πρωτόνια και νετρόνια υπάρχουν στον πυρήνα ενός ατόμου.