Στο σχήμα βλέπουμε το εσωτερικό ενός κοινού πυρηνικού αντιδραστήρα σχάσης. Στο εσωτερικό του θόλου διακρίνεται ο πυρήνας του αντιδραστήρα (σε κίτρινο χρώμα μέσα στο πράσινο κτίσμα). Με ροζ χρώμα διακρίνεται ο μηχανισμός ελέγχου του αντιδραστήρα. Η κατακόρυφη ροζ ράβδος είναι η ράβδος ελέγχου δηλαδή ο επιβραδυντής του αντιδραστήρα. Με τον μηχανισμό ελέγχου (τα υπόλοιπα ροζ) ο επιβραδυντής κατεβαίνει και εισχωρεί στον πυρήνα του αντιδραστήρα (κίτρινο) ή αναβαίνει και ένα μέρος του βγαίνει έξω από τον πυρήνα. Με τη μετακίνηση αυτή ελέγχουν την ταχύτητα της αντίδρασης. Διακρίνεται ακόμα το πρωτεύον κύκλωμα ψύξης του πυρήνα (πορτοκαλοκίτρινο) καθώς και ο εναλλάκτης θερμότητας γαλάζιο δοχείο. Στο δοχείο αυτό  δημιουργείται ο υπέρθερμος ατμός που θα κινήσει τους ατμοστρόβιλους (τουρμπίνες). Τα πάντα περιβάλλονται από ένα μεγάλο σφαιρικό χαλύβδινο δοχείο ασφαλείας, που είναι άμεσα σε επαφή με το τοίχωμα του κτιρίου. Οι ατμοστρόβιλοι και οι γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκονται σε άλλο κτίριο.