Η ενέργεια που απελευθερώνεται από τη διάσπαση 1 gr (γραμμάριου) ουρανίου, ισούται με την ενέργεια που απελευθερώνεται από την καύση 3 τόνων λιγνίτη (3.000.000 γραμμαρίων).
   Το διπλανό διάγραμμα (σχήμα) δείχνει τι σχέση ανάμεσα σε 10 γραμμάρια ουρανίου και 5000 γραμμάρια άνθρακα. Το ουράνιο σχεδόν δεν φαίνεται. Σκεφτείτε πόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η στήλη του άνθρακα για 30.000.000 γραμμάρια. Θα έπρεπε να είναι 6000 φορές. μεγαλύτερη.