Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να είναι αρκετά μικρός, λόγου χάρη για να κινήσει ένα μεγάλο πλοίο ή και απλώς για ερευνητικούς σκοπούς (αριστερή φωτογραφία).
Οι αντιδραστήρες που χρησιμοποιούνται για εμπορική εκμετάλλευση (παραγωγή ηλεκτρισμού) είναι συνήθως πολύ μεγαλύτεροι (φωτογραφία 2). Για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης ένας σταθμός μπορεί να αντικαταστήσει όλους τους σημερινούς σταθμούς της ΔΕΗ καλύπτοντας τις ανάγκες της χώρας.


Μικρός πυρηνικός αντιδραστήρας για την άσκηση των φοιτητών του πανεπιστημίου της Δρέσδης. 
Το πυρηνικό εργοστάσιο Philippsburg στην Γερμανία. Το ποτάμι που φαίνεται είναι ο Ρήνος. Από αυτόν αντλείται το νερό για το δευτερεύον κύκλωμα και σε αυτόν καταλήγει όσο νερό περισσεύει (από το δευτερεύον κύκλωμα)