Η διάσπαση του πυρήνα του ουρανίου απελευθερώνει και μεγάλα ποσά θερμότητας. Μέρος της θερμότητας αυτής απορροφάται από νερό που κυκλοφορεί γύρω από τον πυρήνα του αντιδραστήρα. Το νερό αυτό μπορεί να είναι ελαφρά ραδιενεργό επειδή ακριβώς κυκλοφορεί γύρω από τον πυρήνα του αντιδραστήρα. Για τον λόγο αυτό κινείται σε ένα κλειστό κύκλωμα (το πρωτεύον κύκλωμα) και δεν χρησιμοποιείται απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρωτεύον αυτό κύκλωμα έχει δυο ρόλους:
-     Ο πρώτος είναι να ψύχει το κέντρο του αντιδραστήρα (αλλιώς, αν αναπτυχθούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τα υλικά που αποτελούν τον αντιδραστήρα θα λιώσουν).
-     Ο δεύτερος είναι να θερμάνει το νερό που κυκλοφορεί στο δευτερεύον κύκλωμα. Το νερό από το πρωτεύον κύκλωμα και το νερό από το δευτερεύον κύκλωμα δεν έρχονται σε επαφή (σκέψου πώς το ζεστό νερό του καλοριφέρ ζεσταίνει τον αέρα του δωματίου χωρίς να στάζει μέσα στο δωμάτιο). Το νερό από το δευτερεύον κύκλωμα βγαίνει απόλυτα καθαρό (μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και για πόσιμο). Ο σκοπός του δευτερεύοντος κυκλώματος είναι να μετατρέψει το νερό σε ατμό (και μάλιστα με πίεση) που θα γυρίσει τις τουρμπίνες  οι οποίες θα γυρίσουν τις ηλεκτρογεννήτριες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια
  -     Το νερό αφού χρησιμοποιηθεί για να γυρίσει τις τουρμπίνες έχει ακόμα υψηλή θερμοκρασία, που όμως δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να χρησιμοποιηθεί για να γυρίσει πάλι τις τουρμπίνες. Το νερό αυτό συχνά χρησιμοποιείται από τα σπίτια της περιοχής για κεντρική θέρμανση και για παροχή ζεστού νερού. (Δηλαδή, τα σπίτια αυτά δεν έχουν θερμοσίφωνες, αλλά το ζεστό νερό στη βρύση φτάνει έτοιμο από το κύκλωμα της πόλης, όπως ακριβώς και το κρύο νερό).