Ξηρός βράχος είναι ένας βράχος που δεν επιτρέπει στο νερό να περάσει μέσα από αυτόν. Παράδειγμα τέτοιου βράχου είναι ο γρανίτης.

Τέτοιοι βράχοι έχουν σχηματιστεί από ηφαιστειακές εκρήξεις. Πολλά χρόνια μετά την έκρηξη οι βράχοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία.  Η θερμική ενέργεια  των βράχων αυτών προέρχεται από ραδιενεργό ακτινοβολία, άμεσα ή έμμεσα.

Αμεσα: από ραδιενεργά στοιχεία που βρίσκονται μέσα στον ίδιο το βράχο και διασπώνται.

Έμμεσα: επειδή έρχεται σε επαφή με τη λάβα που ζεσταίνεται από πυρηνικές διασπάσεις που συντελούνται σε πολύ βαθύτερα στρώματα μέσα στη γη.

Η πηγή θερμότητας για όλες τις ηφαιστειακές διεργασίες είναι η φυσική ραδιενέργεια του εσωτερικού της γης που προέρχεται από  ραδιενεργό  διάσπαση