Σε πολλές περιοχές του πλανήτη μας υπάρχουν θερμές πηγές. Οι θερμές πηγές μεταφέρουν  θερμότητα από το εσωτερικό της γης στην επιφάνεια με μορφή άμεσα αξιοποιήσιμη (ζεστό νερό, ή ατμό).

Αν η θερμοκρασίας της πηγής είναι κάτω από 150°C η θερμή πηγή ονομάζεται πηγή χαμηλής θερμοκρασίας, (χαμηλής γεωθερμικής ενέργειας) και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ηλεκτρισμού. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση σπιτιών, ή για παροχή ζεστού νερού. Δηλαδή η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης χρησιμοποιείται με τη μορφή της θερμικής ενέργειας στα σπίτια.

Όταν χρησιμοποιούμε το νερό από ζεστές πηγές για παροχή ζεστού νερού, (ή αντίστοιχα το νερό από το δευτερεύον κύκλωμα του πυρηνικού αντιδραστήρα, ή ενός θερμοηλεκτρικού εργοστασίου) τα σπίτια δεν έχουν θερμοσίφωνες και καυστήρες καλοριφέρ. Το νερό φτάνει σε αυτά με σωλήνες από το εργοστάσιο όπως ακριβώς και το κρύο. Το ζεστό νερό μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί σε πισίνες, σε εργοστάσια, ή ακόμα και για θέρμανση των δρόμων έτσι ώστε να λιώνουν οι πάγοι την περίοδο του χειμώνα. 

Οι περισσότερες περιοχές με θερμές πηγές είναι περιοχές χαμηλής θερμοκρασίας.
Blue Lagoon: «πισίνα» στον κρατήρα ενός ηφαιστείου. Στο βάθος διακρίνεται το εργοστάσιο που στέλνει το ζεστό νερό στο Reykjavik (Ισλανδία)