Πλεονεκτήματα
Η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από υδροηλεκτρικά εργοστάσια έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πηγές ενέργειας.  Ο κύκλος του νερού (εξαέρωση, σύννεφα, βροχή) είναι μια απόλυτα φυσική διαδικασία, που οφείλεται στον ήλιο. Έτσι η παροχή νερού στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια είναι ανανεώσιμη και ανεξάντλητη.
Επιπλέον ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο δεν δημιουργεί θερμική ή άλλη μόλυνση στο περιβάλλον.
Η χρήση των υδροηλεκτρικών εργοστασίων διαφέρει από χώρα σε χώρα αφού διαφορετικές είναι και οι βροχοπτώσεις, και η γεωμορφολογία δηλαδή τα βουνα και τα ποταμια.

Μειονεκτήματα
H υδροηλεκτρική ενέργεια δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, μπορούμε όμως να αναφέρουμε τα εξής:
-   Το ποτάμι σταματάει στο φράγμα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει πια ποτάμι. Kάποια ψάρια που ανέβαιναν στις πηγές του ποταμού για να πολλαπλασιαστούν δεν μπορούν να το κάνουν.
-   Για να λειτουργήσει το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ουσιαστικά δημιουργούμε μια τεχνητή λίμνη. Δηλαδή μια περιοχή που ήταν καλλιεργήσιμη έκταση καλύπτεται με νερό.