Πειράματα έδειξαν πως τα πρωτόνια και τα νετρόνια αποτελούνται από άλλα μικρότερα σωματίδια που ονομάζονται quarks (κουάρκς).
                          

Ένα πρωτόνιο αποτελείται από 1 down quark και 2 up quarks.


Ένα νετρόνιο αποτελείται από 2 down quarks και 1 up quark.

Υπάρχουν 6 ειδών quarks (κουάρκς ).

Up             Charm         Top
Down        Strange        Bottom


Τα quark είναι σωματίδια που μπορούμε να τα "δούμε" μόνο κατά τη διάρκεια  πυρηνικών αντιδράσεων.
Proton
Neutron